TYDZIEŃ DWUNASTY: KIJANKA, KAROU, KERMIT, KAJMAN, KARDAMON
 

 

TYDZIEŃ TRZYNASTY: KAROU, KERMIT, KAJMAN, KARDAMON
 
 

TYDZIEŃ CZTERNASTY: KAROU, KAJMAN, KARDAMON
 

Powrót do strony miotu K